SU KAYNAKLARI ve ÇEVRE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ

hizmet15


 • Jeofizik Etüdler
 • Hidrojeolojik Etüdler
 • Yeraltısuyu Potansiyeli
 • Su Kuyusu Tesisi
 • Keson Su Kuyuları
 • Derin Su Kuyuları
 • Pompaj Deneyleri
 • Toprak ve Kaya Dolgu ve Sulama Barajları
 • Sızma ve Yüzdürme Problemleri
 • Boru Yataklama ve Geri Dolgu
 • Sıhhi Çöp Depolama Alanları
 • Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Yer altı Suyu Kirliliği Analizi
 • Yer altı Suyu Islahı