JEOTERMAL

hizmet31


Jeotermal Enerji nedir? 

Jeotermal enerji yeni, en temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir, uygun şekilde kullanıldığında tükenmez,ucuz, güvenilir (% 95 verimle kullanılabilen), çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.Yerkabuğunun sahip olduğu ısı enerjisinin yeraltındaki akışkanlara aktarması sonucu ısınmış akışkanın kendiliğinden ya da sondajlarla ekonomik olarak enerji açığa çıkarması olarak tanımlanabilir. Jeotermal enerjinin kaynağı su, buhar, sıcak kayalar ve yeryüzüne yakın katmanlardaki magma olarak görülebilir. Jeotermal enerji, fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları arasında en önemlisi durumundadır. Yerli ve çevre dostu bir enerjidir. Üretim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına oranla oldukça düşüktür. Söz konusu maliyet, entegre kullanımlar söz konusu olduğunda daha da düşmektedir. Jeotermal akışkan bazen kaplıca suları biçiminde kendiliğinden yeryüzüne çıkabileceği gibi, çoğunlukla birkaç yüz metreden bir kaç bin metreye kadar uzanan sondajlarla kuyu açılması gerekir. Akışkanın içerisinde çeşitli tuzlar bulunur. Ekonomik önemdeki jeotermal enerji birikimi, 40°C-380°C arasında olup, 3000 m 'ye kadar olan derinliklerde geçirimsiz kayalar altında yer alan, geçirimli hazne kayalar içinde bulunmaktadır. 


Jeotermal Enerji nerelerde kullanılır? 

Jeotermal Enerji elektrik enerjisi üretiminde, yüksek konsantrasyonlu solüsyonun buharlaştırılmasında , amonyum absorpsiyonu ile soğutmada, hidrojen sülfit yolu ile ağır su elde edilmesinde, diyatomitlerin kurutulmasında, kereste kurutulmasında, balık vb. yiyeceklerin kurutulmasında, Bayer’s yolu ile alüminyum elde edilmesinde, çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulmasında (konservecilikte), şeker endüstrisinde, tuz elde edilmesinde, temiz su elde edilmesi, tuzluluk oranının arttırılmasında, çimento kurutulmasında, organik madde kurutmada (yosun, et, sebze vb.), yün yıkamada, balık kurutmada, ev ve sera ısıtmasında, kümes ve ahır ısıtmada, mantar yetiştirmede, balneolojik banyolarda (kaplıca tedavisi), toprak ısıtmada, kent ısıtmasında, sağlık tesislerinde, yüzme havuzlarında, fermantasyonda, damıtmada, sağlık tesisleri, balık çiftliklerinde kullanılmaktadır. 


Jeotermal sahalarda reenjeksiyon (geri basma) nedir? 

Jeotermal sahanın işletilmesinde elde edilen suyun rezervuara geri gönderilmesine reenjeksiyon denir. 


Jeotermal sahalarda reenjeksiyon gerekli midir? 

Jeotermal üretim ve tekrar basmanın birlikte düşünülmesi, planlanması, tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Jeotermal sahalarda üretimin ardından kalan atık suyun içeriğine göre deşarjına müsaade edilmektedir. Bazı sahalardaki jeotermal suların içeriğinden dolayı yasal olarak mutlaka rezervuara geri basılması gerekmektedir. Suyun geri basılmasının gerekmediği durumda reenjeksiyonun önemi ortaya çıkmaktadır. Rezervuarın su basıncının korunmasında, atık suyun ortadan kaldırılmasında, jeotermal potansiyelin kararlı seyretmesi açısından reenjeksiyon gereklidir denilebilir.