ALETSEL GÖZLEM ve DEĞERLENDİRME

hizmet12


Tünellerde, köprülerde, barajlarda, heyelan alanlarında, derin kazılarda ve çeşitli yapılarda aletsel gözlem - inklinometreler, manyetik oturma kolonları, elektrikli piezometreler, su seviyesi ölçerler, ekstansometreler, yük hücreleri, çatlak ölçer gözlem cihazlarının temini, yerleştirilmesi, okumaların alınması, değerlendirilmesi ve yorumlanması.